Nu kan jobbfikat Svanenmärkas

Svanen har tagit fram cirkulära krav för kaffetjänster och granskar allt från odling av kaffebönan till arbetsdagen är slut och kaffemaskinens automatiska energisparläge slår på. Svanen vill styra jobbfikat så det inte leder till skogskövling, förgiftade jordar och undermåliga arbetsförhållanden.

– Vi hoppas att många arbetsplatser och offentliga miljöer väljer Svanenmärkta kaffetjänster. Då kommer fler att dricka kaffe, te och choklad märkta med ekologiska och sociala hållbarhetsmärkningar. På så vis kan stora miljövinster göras, säger Caroline Karlsson, produktansvarig på Miljömärkning Sverige.  

 –  Bara 7 av 100 konsumenter väljer ekologiskt kaffe i butiken idag 1). Vi tror att om man lär sig en ny vana på jobbet, kanske man tar med sig den vanan hem, säger Caroline Karlsson, produktansvarig på Miljömärkning Sverige.

En Svanenmärkt kaffetjänst är klimatsmart. Svanen har en gräns för hur mycket energi som kaffemaskinen får använda i drift och automatiskt energisparläge. Kraven omfattar även installation och underhåll.  

Fakta om Svanenmärkta kaffetjänster:

  • Minst 90 % av kaffet ska vara ekologiskt. Te, choklad, mjölk och socker: 50 % ekologiskt.
  • Minst 30 % av kaffet ska vara certifierat enligt en märkning för socialt ansvarstagande. Te, choklad och socker: 10 %.
  • En Svanenmärkt kaffetjänst är även ett bra val för hälsan. Svanen ställer hårda krav på vilka ämnen som får ingå i den plast och metall, som kommer i kontakt med kaffet och de andra livsmedel som används i maskinen. Miljö- och hälsofarliga ämnen som flamskyddsmedel, halogenerade organiska föreningar och mjukgörare som ftalater förbjuds. Se hela listan förbjudna ämnen i kriteriedokumentet.
  • Inga rengöringskemikalier som är klassade som miljö-eller hälsofarliga eller cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande får användas.
  • Eventuella engångsmuggar som levereras ihop med kaffetjänsten ska vara Svanenmärkta eller klara Svanens krav för engångsartiklar för mat.
  • Kapselmaskiner tillåts ej.

Kaffe som personalvård

I Sverige erbjuder 98 % av arbets­platserna kaffe till sina medarbetare, de flesta gratis, då det räknas som skattefri personalvård. Det finns det cirka 90 000 kaffemaskiner, som underhålls av operatörer/kaffeserviceföretag 2) bara i Sverige. Drygt 300 000 maskiner omsätts årligen i Norden. Svanen är en nordisk märkning och våra nordiska grannar är också flitiga kaffekonsumenter. I Finland dricker man mest kaffe i världen.

För kommentarer: Caroline Karlsson, produktansvarig på Miljömärkning Sverige, tel 46 (0)8 – 55 55 24 95.

Presskontakt: Anna Norberg, 0762-62 54 90.

1) Källa: Naturskyddsföreningen Ekofika /SCB 2015, statistik avser 2013)

2) Uppgifter för 2012, vending.se

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar