Pressinbjudan: Utmaningar för en modern besöksnäring

Vilka utmaningar står besöksnäringen i Norden inför? Teknik, miljö och hållbarhet: hur
hanterar branschen framtida krav? Hur skapas hållbara lösningar?
Svanen arrangerar tillsammans med Samsung Electronics Nordic ett frukostseminarium
för dig som rapporterar om/arbetar med miljö, innovation och teknik i besöksnäring och andra branscher.

Datum: torsdag den 23 april 2015

Plats: Nobelmuséet, T-bana Gamla Stan

Tid: 8:00-10:00 Frukost från Svanenmärkta Bistro Nobel serveras från och med kl 8:00,
programmet startar 8:30 (Seminariet är kostnadsfritt).

O S A: senast den 16 april till anna.norberg@svanen.se

Program:
Utmaningar för nordisk besöksnäring, vad vill regeringen? Maja Fjaestad, statssekreterare
på departementet för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Dynamisk innovatör efter 60 år i branschen. Legendariske entreprenören Ejnar Söder,
om hållbarhet som framgångsfaktor då och nu.

Framtiden är en utmaning vi gillar. Scandic är för många synonymt med miljöengagemang
och hållbara affärer. Vad är nästa steg? Inger Mattsson, Director
Sustainable Business.

Nya tider, har du rätt teknik? Fredrik Pantzar, Large Accounts Sales Manager,
Samsung Electronics Nordic.

Globala utmaningar ‒ aktiv omvärldsbevakning ger nya tuffa krav.
Ove Jansson, produktansvarig Svanen.

Moderator: Petra Schagerholm, Svanen.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar