Sex av tio vill ha renare bil och samvete

Sex av tio konsumenter skulle välja en Svanenmärkt biltvätt om det fanns en nära till hands, enligt en färsk marknadsundersökning (You Gov 2012). De som är skeptiska anger bland annat att de saknar information om biltvättars miljöbelastning.

- Vi tycker att konsumenter och företag måste få mer information om att deras val kan göra skillnad. Problemet är att det inte finns någon aktör som tar helhetsgrepp och att det finns inte tillräcklig lagstiftning. Men vill du göra skillnad välj en modern, miljömärkt tvättanläggning, säger Per Hård.

Svanenmärkta biltvättar minskar utsläppen av skadliga tungmetaller med 90 % jämför med tvätt utan fungerande rening. Vattenförbrukningen minimeras, ändå blir bilen lika ren som i en icke miljömärkt biltvätt. Idag tvättar sju av tio konsumenter bilen hemma, något som Svanen vill ändra på.

-  Nu finns det ett enkelt sätt att både få ren bil och rent miljösamvete. Ta bilen till en miljömärkt tvättanläggning, så sparar du miljö, hälsa och tid. Du hinner göra något annat kul istället för att få partiklar, bensin- och dieselavlagringar på kroppen och i lungorna, säger Pehr Hård, handläggare för biltvättar på Miljömärkning Sverige.

För kommentarer: Pehr Hård, 070 - 689 71 29, pehr.hard@svanen.se

Fakta:

Intresset för miljömärkta biltvättar: YouGov frågade 1 000 personer i hela Sverige med tillgång till bil i hushållet, män och kvinnor i åldrarna 18-74 år, om intresset för att tvätta bilen i en Svanenmärkt biltvätt, om det fanns en nära dem. Sex av tio varade att de skulle välja det.  

Stora miljövinster med miljömärkta biltvättar 33 miljoner biltvättar/år i Sverige ger upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly, krom och nickel och 41 kg kadmium om året. I beräkningarna ingår inte de tvättar, sju av tio, som sker på gatan. Så miljövinsten med att välja miljömärkt biltvätt är förmodligen ännu större än vad vi redovisat.

Så har vi räknat: Vi har tagit ett genomsnitt från undersökta fordonstvättar med vattenrening (data från flera olika rapporter) och jämfört med Svanens utsläppskrav, övre gränsvärde, för biltvättar. Resultatet är att en Svanenmärkt biltvätt minskar utsläppen av skadliga ämnen med upp till 90 % jämfört med tvätt utan fungerande rening. Många biltvättar har en dåligt fungerande rening, mindre biltvättar ingen rening alls, bara oljeavskiljare. Därför är en tvätt i en sådan anläggning i stort sett lika miljöbelastande som att tvätta på gatan.

Mer information:

http://www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=69001

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar