Släck lampan, tänd ett Svanenmärkt ljus för klimatet

Om alla ljus i Sverige vore miljömärkta skulle vi spara in 53 000 ton fossilt CO2, vilket motsvarar utsläppen från 15 000 bilar. Svanenmärkta stearinljus innehåller stearin istället för paraffin, som ger ett tillskott av koldioxid och orsakar växthuseffekt och klimatproblem.

-  Att välja Svanenmärkta ljus är ett enkelt sätt att minska din miljöbelastning. Idag finns det 8 500 Svanenmärkta varor och tjänster att välja på i Norden, så både som privatperson och som företag kan du vara med och göra skillnad med medvetna val, säger Petra Schagerholm, ansvarig för Svanens nätverk för inköp med omtanke.

På Earth Hour lördag 31 mars arrangerar Svanen tillsammans med Hilton Stockholm Slussen, Svanenmärkt hotell, en konsert med Wille Craaford. Fri entré. Baren lyses upp av Svanenmärkta ljus från tillverkaren Delsbo Candle. Tid: 20.30-21.30.

För mer information: Petra Schagerholm, Miljömärkning Sverige 0707- 55 97 77.

Bild bifogas.

 

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Om alla ljus i Sverige vore miljömärkta skulle vi spara in 53 000 ton fossilt CO2, vilket motsvarar utsläppen från 15 000 bilar. Svanenmärkta stearinljus innehåller stearin istället för paraffin, som ger ett tillskott av koldioxid och orsakar växthuseffekt och klimatproblem.
Twittra det här

Citat

Att välja Svanenmärkta ljus är ett enkelt sätt att minska din miljöbelastning. Idag finns det 8 500 Svanenmärkta varor och tjänster att välja på i Norden, så både som privatperson och som företag kan du vara med och göra skillnad med medvetna val
Petra Schagerholm, ansvarig för Svanens nätverk för inköp med omtanke