Svanen först i världen begränsa växthusgaser i platt-TV och datorer

Svanen är den första miljömärkningen i världen som ställer krav på en minskning av utsläppen av växthusgaser som används vid tillverkning av LCD-skärmar. Med de nya kraven för dator och TV måste tillverkaren ta ansvar för att minska klimatbelastningen av två gaser som är mycket potenta.

Svanen ställer krav på reningsutrustning av de potenta växthusgaserna kvävetrifluorid (NF3) och svavelhexafluorid (SF6) vars användning ökar kraftigt i industrin.

– Vi skärper kontinuerligt kraven utifrån nya vetenskapliga rön så att konsumenter kan vara säkra på att de gör ett bra val för klimat, hälsa och miljö, säger Ove Jansson.

Kvävetrifluorid används vid tillverkningen av LCD-skärmar till platt-TV och datorer. Användningen har accelererat då den mycket kraftfulla växthusgasen har varit ett alternativ till gaser som regleras i Kyotoprotokollet. Först i år har kvävetrifluorid tagits med i Kyotoprotokollet bland de gaser som ska begränsas.

Hormonrubbande sladdar

Andra nyheter i kriterierna är att den externa strömkabel, som levereras med apparaten, inte får innehålla ftalater, hormonrubbande mjukgörare. Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande flamskyddsmedel förbjuds.

Svanen ställer även krav på att datorer och TV ska vara energieffektiva. De ska vara lätta att uppgradera, återanvända och återvinna.

Läs mer på:

svanen.se om datorer 

svanen.se om TV

För mer information: Ove Jansson, miljöhandläggare Svanen 070 - 744 08 39

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar