Svanenmärkt, snabbt och snyggt när Skanska vann

Miljömärkt, kostnadseffektivt och kort byggtid. Svanenmärkta hyreshus i Skanskas regi är en av tre vinnare i  SABO:s stora upphandlingstävling. Det innebär att även mindre kommuner kan bygga miljömärkta bostäder till ett rimligt pris.

-  Ett hus ska stå i hundra år, så det är mycket glädjande att kommunala bostadsbolag genom det här ramavtalet kan erbjuda sina invånare en sund boendemiljö med låga driftskostnader. Det är positivt att priset är överkomligt för kommunerna då vi befinner oss i tider av nedskärningar. Hållbara lösningar väljs ofta bort trots att bostäder är en så viktig investering för framtiden, säger Sara Bergman, produktgruppsansvarig Svanen.

Avtalet beräknas uppgå till 5 000 lägenheter och vara värt 6 miljarder kronor. Skanska är ett av de tre byggföretag som har skrivit på ramavtalet.

- Kvalitet- och miljöfrågor står högt på agendan hos oss och att vi nu kan erbjuda kostnadseffektiva Svanenmärkta hem på 6 månader är ett viktigt steg på vägen, säger Johan Johansen, chef konceptutveckling på Skanska

Det behövs många nya bostäder i Sverige och SABO  arrangerar därför en tävling för att hjälpa sina medlemmar med upphandling av nyproduktion till ett rimligt pris. SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Faktaruta

Läs mer om SABOS Kombohus Plus tävling

De Svanenmärkta hustyperna från Skanska som ingår i ramavtalet med Sabo heter: Sofia; Julia, Kristina, Linnea och Johanna. De ingår i konceptet Moderna hus, som är Svanenmärkt sedan 2010. Konceptet innebär att material kan prefabriceras i stora volymer och därmed ge lägre kostnad. I till exempel Kungälv blev inte de Svanenmärkta hyresrätterna dyrare:  http://www.svanen.se/Nyheter/2013/3/Svanenmarkta-hyreshus-med-hallbar-stenkonst/

Svanens kriterier på hus innebär energieffektiva hus med byggmaterial som tar hänsyn till miljö och hälsa: http://www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=85001

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett hus ska stå i hundra år, så det är mycket glädjande att kommunala bostadsbolag kan erbjuda en sund boendemiljö med låga driftskostnader.
Sara Bergman, Svanen