Svanenmärkt papper ger unga forskare nya möjligheter

Idag donerar mjukpappersföretaget Metsä Tissue 1 miljon kronor till unga klimatforskare i polarområdena. Det är en av de största miljödonationerna i Sverige hittills.

Det är första gången International Polar Year (IPY) tar emot pengar från näringslivet. IPY tar emot donationen tack vare att Svanen garanterar Metsä Tissues miljöansvar.

Metsä Tissue har en rad Svanenmärkta produkter och varumärket Serla var först i Norden med att klara Svanens nya, skärpta krav för mjukpapper av returfiber.

- Metsä Tissue vill ligga i framkant när det gäller miljöanpassning. De tecken vi ser idag på klimatförändringar gör att vi vill öka vårt engagemang för miljön ytterligare genom att Serla skänker 1 miljon kronor till den viktiga polarforskningen. Miljöfrågor är framtidsfrågor, säger Hans Johansson, Vice President Sales Scandinavia på Metsä Tissue.

En tredjedel av donationen har redan gått till en stor workshop med unga polarforskare från hela världen. De är morgondagens tunga forskare och politiska rådgivare till framtidens beslutfattare. Att de nu för första gången kunnat träffas och samordna sitt arbete är mycket viktigt för forskningen om framtidens klimat. Träffen hölls i Sverige i september.

- Vi på IPY tror att samarbetet med Serla och Svanen kan hjälpa oss att nå en bred publik med budskapet om hur känsliga polarområdena är och att vi måste börja agera nu, säger David Carlson, Director, International Programme Office, International Polar Year.

Resten av donationen gör det möjligt att genomföra två extra forskarexpeditioner till Kinnvika, Svalbard. De kommer att förse världen med nödvändiga data och kunskap om vad som händer i Arktis och därmed också utvecklingen och konsekvenserna av växthuseffekten.

- Vi på Svanen är stolta över att fungera som en bro mellan forskning och näringslivet i detta projekt. Genom att Metsä Tissue arbetar med Svanenmärkningen står vi som garant för att de tar sitt miljöarbete på allvar, säger Ragnar Unge, VD Miljömärkningen Svanen.

Läs mer om den FN-stödda organisationen IPY på: www.ipy.se

Högupplösta bilder från prisutdelningen i morse finns att ladda ner på www.svanen.nu

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar