Svanens konsttävling ”Maniskt, undersökande och slagkraftigt”

Nu har juryn valt ut sex finalister i Nordic Art Insight, där förstapriset är 100 000 SEK. Bilder av bidragen visas i Svanens tält under politikerveckan i Almedalen. Nu är det folkets röst som avgör vem av de sex som vinner. Röstning sker på www.artnordic.org

Temat för Nordic Art Insight är hur vi kan nå en hållbar konsumtion som tar hänsyn till klimat- och miljömål och delar rättvist på jordens resurser. Konstnären skulle också ur ett miljöperspektiv beskriva hur verket är framtaget. Totalt kom det in 146 bidrag till Nordic Art Insight.

Så här motiverade juryn sina val:

Lina Sofia Lundin, Göteborg, ”The Expanded Field of Composting/Färgningsmanifestet” ”Konsekvent undersökande projekt som går på djupet med ett av textilproduktionens problem.”

Sebastian Mügge, Umeå, ”Swedish Office Meat Balls” ”Maniskt och lågintensivt arbete med relation till både sk konceptuell jordkonst, textila mattor och ornament – allt i skräpmaterial”

Johanna Törnqvist, Gnesta, ”Precious Trash” ”Ett återvinningsprojekt som genom att förändra materialens ursprungliga funktion på ett intresseväckande sätt skapar reflektion och debatt kring konsumtion.”

Oskar Jönsson, Köpenhamn,Temporary Marble” ”Klassisk arkitektonisk skulptur i material som sammankopplar 60-talets pop-skräpkonsts brott med högmodernismen med dagens frågeställningar kring material och konsumtion.”

Therese Parner, Kista, ”The never ending story” ”En kortvideo/skulptur som slagkraftigt gestaltar den miljöpolitiska utmaningen i att implementera, realisera och förankra sina visioner.”

Alvaro Campo, Stockholm, ”The hysterical accumulation of things on an invisible sphere” ”Ett lågmält och reflekterande verk som med små medel belyser samtidens konsumtionshets. Från tomrummet väcks tankar om hur vår konsumtion påverkar vår jord.”

Juryn bestod av: Sigrid Sandström, konstnär/professor Kungliga konsthögskolan, Lisa Rinnevuo, konstnär, Lars Sahlin, tf kulturchef Umeå, Mattias Givell, verksamhetschef Wanås konst, Michael Funch, kommunikationsrådgivare, Nordiska ministerrådet, Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Läs mer om Nordic Art Insight på:

www.artnordic.org

Röstningen pågår fram till sista augusti och vinnaren presenteras i Umeå på den nordiska hållbarhetskonferens Medskapandets konst 17-19 september. Konstverket visas även upp under Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar