Svenska Fönster i Edsbyn först i Sverige med att klara Svanens skärpta krav

Svenska Fönster i Edsbyn är först bland de svenska fönstertillverkarna med att klara de skärpta kraven från Svanen för märkena Traryd och SP Fönster.

Vi är mycket nöjda med att återigen kunna erbjuda Svanenmärkta produkter från SP Fönster och Traryd Fönster. Svanen är ett effektivt sätt att kommunicera vårt miljöarbete, då märket känns igen av 98 % av konsumenterna, säger Dag Ekner, försäljningsdirektör på Svenska Fönster.

Förutom att Svanen ställer hårda krav på vilka kemikalier som får användas i fönstertillverkningen är energi ett viktigt kravområde. Energieffektiviteten hos fönster har förbättrats radikalt de senaste 30 åren. Att byta till energieffektiva fönster är därför en av de mest lönsamma investeringarna för fastighetsägare. Särskilt intressant är det i miljonprogramshusen som har stora renoveringsbehov.

- Även den enskilda villaägaren kan varje år spara tusenlappar i uppvärmningskostnad om gamla fönster byts mot nya Svanenmärkta, säger Christina Sundqvist, miljöhandläggare på Miljömärkning Sverige.

För kommentarer: Dag Ekner, försäljningsdirektör Svenska Fönster, 0271- 292 48, Christina Sundqvist, miljöhandläggare Miljömärkning Sverige, 0769- 48 58 64.

Faktaruta:

Svanenmärkta fönster gör skillnad i plånboken och för miljön

Svanenmärkta fönster och ytterdörrar ska vara väl värmeisolerade för att minska husets energiläckage. Svanen ställer energikrav såsom U-värde och g-värde. Fönster och dörrar ska hålla hög kvalitet och funktionstestas med avseende på bland annat täthet och formstabilitet. Svanen har också stränga krav på hälso- och miljöbelastande kemikalier,  avfallshantering samt att träråvaran ska komma från certifierat skogsbruk.

Läs mer på: http://www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=61001

Om Svenska Fönster:

Svenska Fönster marknadsför de två varumärkena SP Fönster och Traryd Fönster. Svenska Fönster arbetar i princip utan lösningsmedel i impregnering och måleri, vilket gör att de klarar Svanens krav med råge. 

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar