Svenskarna ställer tuffa miljökrav på sina livsmedelsbutiker

Konsumenter anser att det är viktigt att deras livsmedelsbutik tar ett stort miljöansvar och den allra viktigaste frågan är att butiken arbetar aktivt med att minska sitt matsvinn.

I samband med att Svanen ser över sina krav för livsmedelsbutiker har miljömärket låtit Demoskop göra en undersökning om svenskarnas syn på butikers miljöarbete.

Undersökningen visar att:

  • 80 procent anser att det är viktigt att deras livsmedelsbutik arbetar aktivt med att minska sitt matsvinn.
  • 78 procent anser att det är viktigt att deras livsmedelsbutik sorterar och återvinner allt sitt avfall.
  • 7 av 10 konsumenter anser att det är viktigt att butiken erbjuder ett brett miljömärkt och ekologiskt sortiment och har en tydlig skyltning.

(Demoskop februari 2014)

– Vi tycker att det är mycket positivt att svenska konsumenter bryr sig om vad som händer i deras matbutiker och att märkningen har betydelse för val av butik. Det är självklart roligt att  hälften av de tillfrågade känner till Svanenmärkning av butiker,  säger Elsa Levinson, som är ansvarig för dagligvarubutiker på Svanen.

Svanen fokuserar främst på tre områden med stor miljöbelastning för butikerna; sortiment, energi och avfall.

Det finns idag över 200 Svanenmärkta butiker i Sverige. En Svanenmärkt butik har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete. Det handlar om allt från ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta varor till låg energianvändning och effektiv avfallshantering i butiken.

Hitta din Svanenmärkta butik här:

Kontakt Svanen Elsa Levinson, miljöhandläggare, 08- 55 55 24 54.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar