VM i Svanenmärkt biltvätt

Vill du få en ren bil, göra en insats för miljön och samtidigt sätta världsrekord? Boka in Stora Biltvättarhelgen 25-26 april. I Stockholm/Uppsala finns det 18 Svanenmärkta  biltvättar.  

Svanen bjuder in alla moderna bilister att vara med att sätta världsrekord i antalet Svanenmärkta tvättar under två dagar.

– Vi vill få fler att köra bilen till en biltvätt istället för att tvätta hemma på gatan, det är syftet med att sätta världsrekord. Tvättar du bilen själv hemma rinner tungmetaller, olja och partiklar ut i jordgubbslandet och badsjön. Inte minst utsätter du hud och lungor för dessa farliga ämnen, ofta kanske vi tar barnen, som är extra känsliga, som medhjälpare.  Så de stora vinnarna i vårt världsrekord är miljön och vi människor, säger Anna Sundbaum, miljöhandläggare för biltvättar på Miljömärkning Sverige.

I en Svanenmärkt biltvätt renas utsläppen med 90% jämfört med tvätt på gatan: 33 miljoner biltvättar om året ger upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly, krom och nickel och 41 kg kadmium om året. Läs mer i våra krav på biltvättar.

Stora Biltvättarhelgen arrangeras för andra året av Mitt Vatten, branschorganisation för landets vatten- och avloppsreningsverk. Svanenmärkta tvättar erbjuder upp till 50% rabatt under helgen. Det finns cirka 70 Svanenmärkta biltvättar i landet.  

Bilder för digital kommunikation bifogas. Önskas mer högupplästa kontakta oss.

För kommentarer:

Anna Sundbaum, miljöhandläggare för biltvättar, 08 55 55 24 86 anna.sundbaum@svanen.se

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Media

Media