Återvinn och återanvänd - skärpta lagar om avfall

Europaparlamentet röstade idag om ändringar i lagstiftningen om avfall och förpackningar inom ramen för så kallad cirkulär ekonomi. De europeiska gröna är övertygade om att en cirkulär ekonomi kommer att skapa nya jobb och gagnar miljön. Den text som nu godkändes innehåller bindande mål för återvinning av avfall och en uppmaning till EU-kommissionen att utveckla bindande mål för att sätta stopp för matsvinnet. 

EU-parlamentariker Linnéa Engström välkomnar det nya lagpaketet. 

- Det är ett viktigt steg mot att frigöra potentialen i den cirkulära ekonomin. Det handlar inte bara om återvinning av avfall, utan även om att minska avfallsmängden. Det kommer att skapa stora fördelar för ekonomin, jobben och miljön. Det finns en enorm ekonomisk potential, särskilt för små och medelstora företag som söker nya utvecklingsmöjligheter, säger Linnéa Engström, medlem i Europaparlamentets miljöutskott.

Linnéa Engström, som även är vice-ordförande i Europaparlamentets fiskeriutskott, säger att målet att minska matavfall och marint avfall är särskilt välkommet, med tanke på havsmiljön och på människors hälsa. 

 - Vi behöver den här typen av ambitiösa förslag och skärpt lagstiftning och måste få mer av dem om EU ska kunna uppfylla klimatmålen, säger Linnéa Engström.  

Carita Pettersson, Pressekreterare, + 32 472 764201

Prenumerera