Bakläxa för EU-kommissionen om matmärkning

-Vi har vunnit en viktig seger och lyckats stoppa ett konsumentfientligt förslag. Det ska inte få finnas konstruerade nanopartiklar i mat utan att de tydligt deklareras. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

EU-kommissionen har i en s k delegerad akt tolkat livsmedelslagarna så att konstruerade nanopartiklar i livsmedel inte behöver omnämnas i innehållsförteckningen om tillsatsen redan finns, men inte i nanoform.

Carl Schlyter tog initiativ till att protestera mot detta och fick med företrädare för andra partier och idag har EU-parlamentet ställt sig bakom denna resolution.

I livsmedelslagstiftningen finns krav på att alla tillsatser med nanopartiklar skall märkas, inte enbart nya ämnen som aldrig använts förut, kommissionen bryter därmed mot den märkning som lagstiftarna redan kommit överens om. Nanopartiklar kan ha nya egenskaper som är annorlunda än vad samma kemiska ämne har om partiklarna är av större storlek. Ibland kan de dock ha oönskade eller ännu ej kända negativa effekter.

-Nanopartiklar i mat är den mest känsliga delen av nanoanvändning som finns, säger Carl Schlyter. Det är självklart att konsumenterna ska ha rätt till information för att kunna välja eller välja bort, säger Carl Schlyter.

Parlamentets bakläxa innebär att kommissionen nu måste komma med ett nytt förslag.

För mer information: Carl Schlyter 070 238 25 15

Eller + 33 3 88 17 5273

Fotnot:

Med hjälp av så kallad nanoteknik kan man skapa mycket små partiklar, nanopartiklar, av olika ämnen. Eftersom partiklarna är så små kan ämnena få nya egenskaper och funktioner. Syftet med att använda nanopartiklar i livsmedel (kosttillskott) är bland annat att öka ett ämnes biotillgänglighet. När det gäller hur människor påverkas av nanomaterial är kunskapen begränsad.

Prenumerera