Bodil Valero: ”Viseringskoden ska inte användas som påtryckningsmedel för återsändande av flyktingar”

EU-kommissionen har idag presenterat sitt förslag till nya visumregler för medborgare i tredje länder som vill besöka EU. 

EU-parlamentariker Bodil Valero (MP) kommenterar:

”Förslaget innehåller vissa positiva inslag som förlängning av ansökningstider och kortare beslutstider. Men förslaget syftar också till att ge EU-länderna rätt att använda viseringsregelverket som ett påtryckningsmedel mot tredje länder för att ta tillbaka medborgare som fått avslag på asylansökningar. De som inte samarbetar ska inte få visumlättnader. Jag tycker att det här är ett fult spel av EU-kommissionen. Viseringskoden ska inte användas som ett påtryckningsmedel, utan för att förenkla för tredje länders medborgare att komma till EU för studier, jobbuppdrag eller semester.”

Återtagandeklausuler har tidigare brukats flitigt inom bl.a. EU:s biståndspolitik.

 

***

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu

Prenumerera