Bodil Valero (MP) om EU:s interna gränskontroller

Idag röstar Europarlamentet om sin årsrapport om Schengensamarbetet. Rapporten fördömer de interna gränskontrollerna och menar att många av dem inte är lagenliga eftersom de brister i omfattning, behov och proportionalitet.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero, gröna gruppens ansvariga för Schengenfrågor, kommenterar:  

- Tillfälliga gränskontroller behöver vara det de är, det vill säga tillfälliga, och får inte pågå så länge att de blir den nya normen. Ett antal medlemsländer bryter mot regelverket genom att behålla gränskontroller längre än nödvändigt och sätter därigenom hela Schengensamarbetet på spel. Begränsningen av den fria rörligheten kan i längden bli ett hot mot EU:s sammanhållning, säger Bodil Valero.

- Återinförandet av gränskontroller har slagit hårt mot bland annat Öresundsregionen. Jag tycker inte att ändamålet att stoppa flyktingar och migranter från att ta sig till Sverige har rättfärdigat de långtgående sociala och ekonomiska konsekvenserna.

***

 

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu

Prenumerera