Bodil Valero (MP) om militariseringen av EU:s budget

 

På onsdag presenterar EU-kommissionen sitt förslag till långtidsbudget för åren 2021-2027. Kommissionen vill satsa på gemensamma försvarsprojekt och göra bygget av en europeisk försvarsunion till en av EU:s nya prioriteringar. 

Miljöpartiets Bodil Valero, gruppledare i EU-parlamentets säkerhetsutskott, kommenterar: 

— Jag har inget emot närmare samarbete mellan nationella försvarsindustrier om det kan bidra till att mildra problemen med överkapactiet i vapenbranschen och den oansvariga vapenexporten till tvivelaktiga köpare runtom i världen. Men det är inget som europeiska skattebetalare ska behöva betala för. Enligt kommissionens egna beräkningar skulle ökat samarbete leda till besparingar på mellan 25-100 miljarder euro årligen. Att i det läget ösa skattemedel över försvarsindustrin är att kasta pengar i sjön.

Bodil Valero är också kritisk till att kommissionen vill lägga allt mer pengar på att stoppa migration till EU, på bekostnad av till exempel fattigdomsbekämpning och civila fredsfrämjande insatser. 

— Det är ingen hejd på kommissionens kreativitet när det gäller att komma med förslag på hur vitt skilda utgiftsposter ska gå till att bygga murar runt fästing Europa. Sådana försök är inte bara omoraliska, de är dessutom politiskt okloka. Det är genom att satsa på fattigdomsbekämpning och fredsfrämjande insatser som vi gör det möjligt för människor att slippa fly till EU. 

Bakgrund: 

Den europeiska försvarssektorn kännetecknas av en extremt låg effektivitetsgrad på 15 percent jämfört med USA. 

Kommissionen vill lägga 1 miljard euro, motsvarande tio miljarder kronor, per år på att utveckla försvarsmateriel och försvarsteknik inom den så kallade försvarsfonden. Dessutom vill kommissionen att 500 miljoner euro, nästan fem miljarder kronor, per år ska gå till försvarsforskning.

Vidare vill kommissionen slå ihop EU:s så kallade utrikesinstrument (budgetposter som finansierar utrikespolitiken) till ett enda ”superinstrument”. Det skulle betyda att EU inte längre öronmärker pengar för civila fredsfrämjande insatser inom det så kallade freds- och stabilitetsinstrumentet som gröna politiker en gång var med och tog fram.

Enligt kommissionens förslag skulle 20 procent av de icke-fördelade pengarna inom ”superinstrumentet” gå till migrationsrelaterade åtgärder.

***

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu

Prenumerera