Bollen om Turkiets framtid i EU ligger hos Erdogan

EU-parlamentet debatterar i dag den årliga framstegsrapporten om EU-kandidatlandet Turkiet. Tyvärr har utvecklingen i landet gått bakåt snarare än framåt, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero som ansvarar för EU-Turkiet frågor i den gröna partigruppen i parlamentet.

- En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet vill i nuläget inte avbryta förhandlingarna med Turkiet om EU-medlemskap, utan står fast vid att de bör frysas. Däremot anser vi att om Turkiet efter valet 2019 genomför de grundlagsförändringar som president Erdogan har drivit igenom utan förändringar, så bör förhandlingarna avbrytas, säger Bodil Valero.

Enligt henne är det en viktig distinktion eftersom bollen därmed hamnar hos Turkiets parlament, som måste godkänna regeringens förslag. Om Erdogans regering har minsta avsikt att föra Turkiet närmare ett EU-medlemskap har de alltså möjligheten att dra tillbaka sina förslag eller förändra dem.

- Utan tydliga steg i demokratisk riktning, kan Turkiet inte bli medlem i EU anser parlamentet, säger Bodil Valero.

EU-parlamentet röstar i morgon torsdag om sin syn på framstegsrapporten som EU-kommissionen tagit fram.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera