”Dags för ett globalt förbud mot plågsamma kosmetikatester på djur”

Idag röstade EU-parlamentet med stor majoritet igenom en resolution om att EU ska jobba för ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur.
– Det är dags för ett globalt förbud mot plågsamma och onödiga kosmetikatester på djur. Djuren ska inte behöva lida när det finns alternativ, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Kosmetikatester på djur har varit förbjudet i EU sedan 2013. Men 80 procent av världens länder tillåter det fortfarande.

– Det finns fortfarande produkter på EU-marknaden som kan ha testats på djur. Därför är det viktigt att vi inte tar för givet att allting är frid och fröjd. EU måste se till att marknaden är fri från sådana produkter, säger Linnéa Engström (MP).

I och med dagens beslut uppmanar EU-parlamentet EU:s institutioner att garantera lika villkor för alla produkter som släpps ut på EU:s marknad och att säkerställa att inga av dem har testats på djur i tredjeland.

Parlamentet vill också att kommissionen, rådet och medlemsstaterna ska använda sina diplomatiska nätverk för att jobbar för ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur och inom FN:s ram verka för en internationell konvention mot kosmetikatester på djur.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera