Dags för EU att agera mot skadliga transfetter

Konstgjorda transfetter bör förbjudas, anser det mäktiga amerikanska livs- och läkemedelsverket, FDA, i en ny rapport.
Varför händer inget på EU-nivå, trots att EU-parlamentet redan för fem år sedan uttalade sig för ett förbud mot transfetter, undrar Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter i en fråga till kommissionen.

Amerikanska FDA räknar med att ett förbud mot transfetter skulle leda till 20 000 färre hjärtinfarkter varje år i USA.
Flera länder i Europa har redan infört förbudet – men i Sverige behövs det inte, menar Livsmedelsverket. Verket menar att industrin självmant tagit bort transfetterna, men det finns mycket som pekar på motsatsen. Den
danske professorn Steen Stender, som genom sitt arbete starkt bidragit till att fetterna är förbjudna i Danmark, säger att det finns importprodukter på hyllorna hos flera ledande livsmedelskedjor i Sverige som har transfettsnivåer på upp emot 35 procent av fettinnehållet. Det gäller t ex kakor, kex och godis.

- Både svenska riksdagen och EU-parlamentet har beslutat om förbud mot de skadliga transfetterna men ändå har det inte verkställts vare sig i Sverige eller på EU-nivå, säger Carl Schlyter. Han lämnar idag in en fråga till EU-kommissionen och frågar om kommissionen omedelbart tänker utreda möjligheten att förbjuda tranfetter inom EU, eller vad man avser att göra.

-Parlamentets egen utredning visar att ett transfettförbud är det enskilt mest kostnadseffektiva sättet att minska hjärt- och kärlsjukdomarna i Europa, säger Carl Schlyter.

FDAs utredning visar att i USA skulle ett förbud mot transfetter spara omkring 200 miljarder dollar under en 20-årsperiod.

https://www.federalregister.gov/articles/2013/11/08/2013-26854/tentative-determination-regarding-partially-hydrogenated-oils-request-for-comments-and-for

För mer information:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén pressekreterare 070 6750373

Prenumerera