Efter Junckers tal - Miljöpartiet lyfter klimatpolitiken, lagliga vägar för flyktingar till EU och svenskt undantag från EMU

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, höll idag sitt årligen återkommande anförande om tillståndet i EU. Miljöpartiets EU-parlamentariker gläds åt att Juncker lyfter bland annat klimatfrågan och situationen för flyktingar och hoppas att delarna av talet som berör klimat- och flyktingfrågor följs upp av konkret politik. Miljöpartiet kritiserar också att Juncker vill flytta mer makt från medlemsländerna till EU.

– Jag välkomnar att Juncker i sitt tal lyfter klimatfrågan och föreslår en ny strategi för grön och hållbar industri. Men om EU:s klimatarbete ska ta kliv framåt måste både Juncker och hans konservativa partigrupp, där moderaterna ingår, sluta motarbeta viktiga klimatreformer. De har konsekvent bromsat arbetet med att reformera EU:s utsläppshandel, utbyggnaden av förnybar energi och omställningen till ett hållbart transportsystem, säger Jakop Dalunde (MP).

– Det är bra att Juncker är tydlig med att EU ska ta över ledarskapet i klimatfrågan nu när USA sänker sina ambitioner. Bland annat måste vi få bilindustrin att göra rätt. I stället för att lura kunderna måste man investera i miljövänligare bilar, säger Linnéa Engström (MP).

– Juncker driver en centralistisk linje om EU och vill flytta mer makt till EU från medlemsländerna. I sitt tal trycker han på Sverige att gå med i EMU. Det visar att det är viktigt att Sverige ser till att skaffa sig ett permanent undantag från valutaunionen, som Danmark redan har, säger Max Andersson (MP).

– Det är bra att Juncker nämner de avskyvärda förhållanden som migranter genomlever i Libyen, men då kan EU inte fortsätta skicka tillbaka flyktingar dit. Det är oroväckande att hans huvudsakliga budskap var att skydda gränserna istället för att motverka grundorsakerna till varför folk flyr. Det är positivt att kommissionen kommer att lägga fram förslag om lagliga vägar till EU, men det återstår att se vad de kommer att innehålla, säger Bodil Valero (MP).

Kontakt:

Madeleine Nygrund, pressekreterare för Bodil Valero och Max Andersson, tel: +32 470 037 447
 Axel Sandin, pressekreterare för Jakop Dalunde, tel: +4672 858 39 85
 Alfons Röblom, pressekreterare för Linnéa Engström, tel: +358 40 769 36 36

Prenumerera