Efter Paris: EU:s utrikesutskott vill skärpa kontrollen av vapenexporten

Igår kväll, i efterdyningarna av terroristattacken i Paris och det spända säkerhetsläget runt EU:s östra och södra närområde, röstade Europaparlamentets utrikesutskott med bred majoritet genom ett förslag om skärpt kontroll av EU:s vapenexport. Europaparlamentariker Bodil Valero (MP), föredragande för betänkandet, kommenterar beslutet.

- Vi måste ha ett tufft regelverk som hindrar att vapen hamnar i händerna på våldsamma regimer, kriminella eller terrorister. När vapen hamnar i fel händer utgör det ett hot inte bara mot människor i mottagar- och grannländer, utan också för oss här i Europa, säger Valero.

I betänkandet som röstades igår kväll krävs bl.a. tuffare riskbedömning av mottagarländer, striktare regler för små, lätta vapen och inspektioner på plats av slutanvändare. Dessutom efterlyses en ny europeisk myndighet för vapenexportkontroll och att statistiken för vapenexporten görs tillgänglig för medborgare i en interaktiv databas online.

- Det är oerhört viktigt att utskottet gett en bred majoritet för att skärpa kontrollen av EU:s vapenexport. De senaste åren har vi sett hur europeiska vapen bidragit till konflikter runtom i världen, till exempel i Mellanöstern-regionen. Nu ger vi parlamentet chansen skärpa vapenexportkontrollen när ärendet röstas i kammaren i december, säger Bodil Valero.

Bodil Valero är medlem i utrikesutskottet och dess underskott för säkerhet och försvar och har lett arbetet med vapenexportbetänkandet.

Carita Pettersson, Pressekreterare, + 32 472 764201

Prenumerera