Ett steg mot bättre märkning av livsmedel

Allt kött ska ursprungsmärkas och det innefattar var djuret är fött, uppfött och slaktat. Det röstade EU-parlamentets miljöutskott för idag. -Jag är glad att en stor majoritet stöder full ursprungsmärkning av kött , då kan konsumenter se när djur genomlidit långa transporter och välja bort det köttet, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter.


Ursprungsmärkningen av kött gäller även sammansatta produkter och miljöutskottet röstade också för att producenten måste informera på förpackningen om köttet innehåller mycket vatten.
Det blir heller inte tillåtet att ha bilder på ingredienser på förpackningen av saker som inte förekommer i livsmedlet, som t ex blåbär på kexchoklad.
- Det är skönt att få stöd för hårdare tag mot bluffmaten där vi konsumenter, om detta förslag blir lag, kommer att få reda på när företag imiterar mat, sprutar in vatten i kött m.m. Jag är också glad att parlamentet tog mitt förslag om förbud att avbilda frukter m.m. som inte finns i maten, säger Carl Schlyter.
Miljöutskottet röstade för att innehåll av glutamat måste märkas ut som ”aptithöjande tillsats” och att innehåll av palmolja, vilken ör skadlig för miljön, ska deklareras.
På den negativa sidan i dagens omröstning hamnar att innehållet av salt, socker, fett och mättat fett inte måste märkas ut på en livsmedelsförpacknings framsida. Bara energivärdet måste deklareras där.
Miljöutskottet röstade också för att alkohol även fortsättningsvis ska undantas från märkningsreglerna.
-Det är trist att alkohollobbyn fortfarande lyckas med kravet på undantag. De flesta är naturligtvis medvetna om alkoholens skadeverkningar som berusningsmedel men många är ovetande om att alkohol innehåller betydligt mer kalorier per gram än socker.

För mer information: Carl Schlyter 070 238 25 15

Faktaruta: Lagförslaget ska närmast behandlas i plenum av EU-parlamentet. Det blir verklighet först när ministerrådet och kommissionen också godkänt det.

Prenumerera

Dokument & länkar