EU-domstolen måste få granska CETA-avtalet

I morgon onsdag röstar EU-parlamentet om det ska skicka det kontroversiella CETA-avtalet till EU-domstolen för granskning. Under måndagen lyckades de konservativa hindra ärendet från att debatteras i kammaren. Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson är starkt kritisk till detta.

- Det är beklagligt att de borgerliga EU-parlamentarikerna till varje pris vill undvika debatt om CETA-avtalet. Med tanke på de frågetecken som finns kring CETA måste EU-domstolen få ge ett utlåtande kring huruvida avtalet ens är lagligt, säger Max Andersson.

Enligt över ett hundra professorer i juridik och internationell rätt samt det europeiska domarförbundet strider avtalets investeringsskyddsmekanism sannolikt mot EU-rätten. Trots detta vill de borgerliga partierna, däribland ett flertal svenska EU-parlamentariker, stoppa parlamentet från att skicka CETA till EU-domstolen, och dessutom helt utan debatt.

Sedan tidigare har flera utskott i EU-parlamentet stoppats från att ge ett utlåtande om avtalet och de konservativa, liberala och socialdemokratiska partigrupperna i parlamentet försöker nu skynda igenom CETA utan ordentlig debatt och beredning. Detta sker trots att avtalet är ytterst kontroversiellt och enligt flera forskningsstudier kan påverka vår förmåga att stärka skyddet för miljö, klimat och konsumenter i framtiden.

- CETA är ett avtal som kan få långtgående konsekvenser för människor och miljö, därför är det extremt viktigt att EU-parlamentet bereder frågan ordentligt och granskar avtalets effekter. Att försöka skynda igenom avtalet på det här sättet visar att de stora grupperna uppenbarligen är oroliga för vad en sådan granskning skulle visa, säger Max Andersson.


Fakta om CETA

CETA är ett regel- och investeringsavtal mellan EU och Kanada som har kritiserats av forskare samt miljö-, konsument- och fackliga organisationer för att underminera medlemsländernas förmåga att lagstifta till skydd för allmänintresset. EU-parlamentet förväntas rösta om avtalet i mitten av december. Parlamentet har möjlighet att skicka avtalet till EU-domstolen för att klargöra huruvida det är förenligt med EU-rätten, något som föreslås av en resolution undertecknad av över 80 EU-parlamentariker från flera olika partigrupper. EU-parlamentet röstar om resolutionen på onsdag.


Länkar

Drygt 100 professorers kritik mot CETA:

https://stop-ttip.org/wp-content/uploads/2016/10/13.10.16-Legal-Statement-1.pdf

Europeiska domarfacket:

http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2015/11/EAJ-report-TIPP-Court-october.pdf

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera