EU ett steg närmare obligatoriskt öppenhetsregister

I dag tog rådet beslut om sin position om att införa ett obligatoriskt öppenhetsregister. Detta kommer ligga till grund för förhandlingar med EU-parlamentet och kommissionen. Rådet föreslår ett obligatoriskt register för möten med lobbyister, men det ska bara gälla för rådets sekretariat.

- Det här är ett steg i rätt riktning, men fortfarande behövs ett mer omfattande register och ytterligare åtgärder för att reglera lobbyismen, menar Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson.

Hösten 2016 la EU-kommissionen fram ett förslag om ett öppenhetsregister för de tre största EU-institutionerna: EU-parlamentet, kommissionen och rådet. Det förslaget, liksom EU-parlamentets position, är mer ambitiösa än det som rådet nu lägger fram. Rådet har kraftigt begränsat omfattningen och med det nyttan av ett lobbyregister.

- Jag hoppas att förhandlingarna mellan institutionerna resulterar i mer ambitiösa åtgärder. Vi får inte landa i att det endast blir toppskiktet i EU-institutionerna som behöver registrera vilka lobbyister de träffar, säger Max Andersson.

- För att reglera industrins obalanserade inflytande i politiken i Bryssel behövs flera åtgärder. Ett obligatoriskt lobbyregister är ett bra verktyg, men det behövs fler åtgärder, till exempel ett legislativt fotavtryck, så att man kan se svart på vitt vilka lobbyister som har påverkat ett enskilt lagförslag, säger Max Andersson.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447, madeleine.nygrund@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera