EU-kommissionen vill tillåta odling av GMO-majs

EU-kommissionen har idag föreslagit att en ny variant av genmanipulerad majs ska tillåtas för odling inom EU. Det var 15 år sedan en genmanipulerad gröda godkändes för odling och beslutet är mycket kontroversiellt.

- Det är helt fel att försöka tvinga på europeiska bönder och konsumenter GMO-grödor som de flesta inte vill ha, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Majsen, som heter 1507 och marknadsförs som Herculex, producerar eget gift mot majsmott och är tolerant mot bekämpningsmedel (glyfosat).

- När en gröda har dessa båda egenskaper ska särskilda riskbedömningar göras och de har inte gjorts, säger Carl Schlyter. Det faktum att majsen producerar eget gift gör att det kan finnas risk för skador även på andra fjärilar och insekter. Det saknas kunskap om hur den här GMO-grödan fungerar i

ekosystemet.

Inom EU finns ett förslag att varje enskilt medlemsland på egen hand ska få bestämma om man vill tillåta GMO-grödor eller inte. Det är ännu inte färdigbehandlat och beslutat.

- Det är illa att kommissionen bryter sitt löfte att inte godkänna nya grödor förrän denna fråga är löst, säger Carl Schlyter.

Undersökningar visar att en majoritet av EU-ländernas befolkning är motståndare till GMO-grödor och det gäller också för ett stort antal av medlemsländerna.

Sveriges regering har alltid röstat för godkännande av nya GMO-grödor och produkter.

- Nu måste regeringen ta en annan ståndpunkt och rösta emot, i väntan på en ny, mer demokratisk och säkrare procedur för godkännanden. Det är inte rimligt att tvinga på GMO-grödor på de länder som absolut inte vill ha dem, säger Carl Schlyter.

- Framtiden ligger i ett ekologiskt och hållbart jordbruk i Europa, inte i patenterade grödor som tar makt från jordbrukarna och ger den till kemiföretagen.

Faktaruta:

Den genmanipulerade majsen 1507 producerar giftet Bacillus Thurengiensis Cry1F som ska ta död på majsmott.

Nu ska medlemsstaterna säga sitt och om det blir kvalificerad majoritet kan man stoppa eller tillåta GMO-majsen. Det sannolika är dock att ingen kvalificerad majoritet uppnås eftersom länderna är splittrade och då får kommissionen avgöra frågan. Det innebär att kommissionen kan köra över en majoritet av medlemsländerna.

För mer information och kommentarer: Carl Schlyter 070 238 25 15

Prenumerera