EU-lag tvingar företag att granska konfliktmineralers ursprung

Europaparlamentet godkände idag en ny lag som tar itu med konfliktmineralers ursprung och hur handeln med dem medverkar till finansieringen av väpnade konflikter.  Företag som är involverade i utvinning och handel med konflikmineraler, bl.a. guld, tenn, volfram och tantal, blir skyldiga att se till att det inte finns kopplingar till väpnade konflikter eller brott mot mänskliga rättigheter i de områden mineralerna utvinns.

- Jag är glad och stolt över att vi lyckades säkra bindande lagstiftning, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström. EU-kommissionen och Rådet ville ursprungligen låta företag göra enbart frivilliga självcertifieringar. Vi måste kunna eliminera möjligheten att makthavare och väpnade grupper i konfliktområden använder inkomster från mineralhandeln för att våldföra sig på sin egen befolkning. 

Linnéa Engström säger att vissa luckor kvarstår i den slutgiltiga lagstiftningen. Den obligatoriska certifieringen borde omfatta hela produktionskedjan, även de företag som bearbetar mineralerna för slutprodukter som smart-telefoner och surfplattor. 

Definitionen konfliktmineraler omfattar inte diamanter, även om de utvinns i högrisksektorer utifrån ett människorättsperspektiv. En ny rapport från Swedwatch och Afrikagrupperna visar att den enda hållbarhetscertifieringen med betydande räckvidd, Kimberlycertifieringen, inte skyddar de mest utsatta vid diamantutvinning.

Linnéa Engström deltar med anledning av omröstningen och rapporten om diamantutvinningen i ett seminarium i Stockholm i morgon fredag: 

(O)hållbara diamanter – mänskliga rättigheter och smyckeindustrin 

Carita Pettersson, Pressekreterare, + 32 472 764201

Prenumerera