EU-moderaterna sviker klimatet

Europaparlamentet röstade idag om en översyn av EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Centralt i den överenskommelse som nåddes partigrupperingarna emellan i miljöutskottet var att minska mängden utsläppsrätter i systemet och att cement inte längre ska få gratis utsläppsrätter, utan börja betala för sin klimatpåverkan. Men efter intensiv lobbying från industrin valde moderaterna att skjuta framstegen i sank. Det gjorde även att den årliga minskningen utsläppsrätter blev för liten och ledde till att de europeiska gröna röstade emot förslaget.

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet och ETS-förhandlare för de europeiska gröna beklagar utgången i omröstningen.

- Handelssystemet med utsläppsrätter är EU: s flaggskepp i kampen mot klimatförändringarna. Efter omröstningen idag är det dock fortfarande ett dysfunktionellt och svagt instrument. Trots alla utfästelser efter det historiska Parisavtalet verkar det som att alltför många ledamöter i Europaparlamentet fortfarande inte är beredda att gå från retorik till handling, säger Jakop Dalunde.

Jakop Dalunde har varit de europeiska grönas ETS-förhandlare i energi- och industriutskottet.

- Detta var det första stora testet i Europaparlamentet på hur Parisavtalet kan genomföras och det misslyckades. Jag är oerhört besviken på att moderaterna lyssnade mer på lobbyisterna än på löftena från Paris, säger Jakop Dalunde.

- Vi hade förhandlat fram ett acceptabelt förslag till nytt handelssystem med utsläppsrätter i miljöutskottet, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström. Det urholkades som en följd av industrins lobbying i den konservativa grupperingen. EU-moderaterna har svikit klimatet.

 


Carita Pettersson, Pressekreterare, + 32 472 764201

Prenumerera