EU-parlamentet djupt oroat över utvecklingen i Polen

Efter den senaste tidens reformer i Polen som riskerar att undergräva rättsväsendets oberoende och inskränka de grundläggande rättigheterna, röstar EU-parlamentet i dag om en resolution om situationen för rättsstatsprincipen i Polen. Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero menar att det är dags för EU att ta i med hårdhandskarna mot Polen.

- Den polska regeringens kränkningar av rättsstatsprincipen måste få konsekvenser. EU kan inte bara se på när rättsväsendets oberoende offras, när mänskliga rättigheter inklusive kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inskränks och när Polen bryter mot EU:s grundläggande värderingar, säger Bodil Valero.

Ett land som vill bli medlem i EU måste uppfylla särskilda kriterier för bland annat demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Men för de länder som redan är med i EU och bryter mot de grundläggande rättigheterna är de rättsliga mekanismerna på EU-nivå få.

I dagens resolution tar EU-parlamentet ställning till om de första stegen mot ett artikel 7-förfarande mot Polen ska tas, vilket skulle kunna leda till att Polen förlorar sin rösträtt i rådet.

- Om alla förutsättningar uppfylls och Polen fortsätter att vägra ta till sig EU-kommissionens rekommendationer, så bör EU inleda ett artikel 7-förfarande mot Polen. Polen behöver inse allvaret i situationen, säger Bodil Valero.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447, madeleine.nygrund@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera