EU-parlamentet säger nej till att frysa utsläppsrätter

- Parlamentet har tagit ett skandalöst beslut idag. Vi kunde tagit ett första steg för att rädda den akuta situationen när det gäller handel med utsläppsrätter av växthusgaser, men missade chansen. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, sedan parlamentet idag röstat nej till kommissionens förslag att tillfälligt dra bort 900 miljoner utsläppsrätter från marknaden.

Systemet för att köpa och sälja utsläppsrätter (ETS), som är tänkt att göra det lönsamt för företag att minska sina utsläpp, har fullkomligt havererat. Det finns alldeles för mycket utsläppsrätter på marknaden och priset har aldrig varit så lågt som nu. ETS som styrinstrument för att minska utsläppen av växthusgaser fungerar inte alls.
- Vi kunde köpt oss tid för att göra en mer genomgripande förändring av handelssystemet, men den samlade högern gick emot det. De tror förmodligen att de gör något bra för industrin genom att utsläppsrätterna praktiskt taget skänks bort, men det är tvärtom. Genom att ETS-systemet inte fungerar som tänkt så blir de nödvändiga gröna investeringarna, som oundvikligen måste göras, inte gjorda i tid. Det är kontraproduktivt att inte höja ambitionerna i systemet för handeln med utsläppsrätter. Det är obegripligt att parlamentets majoritet röstade nej eftersom en minskning av utsläppsrätterna är ett mycket kostnadseffektivt sätt att minska växthusgasutsläppen, säger Carl Schlyter. Nu måste man vidta andra och dyrare åtgärder om vi ska ha skuggan av en chans att klara klimatmålet max +2 grader.

För mer information: Carl Schlyter +33 3 88 17 5273 eller 070 238 25 15

Prenumerera

Dokument & länkar