EU-parlamentet vill öka säkerheten kring ”Big Data”

EU-parlamentet antog i dag ett initiativbetänkande som uppmanar till större säkerhet vid användande av stordata (big data). Stordata inbegriper insamling och analys av stora mängder data, inklusive personuppgifter, och kan användas för att generera trender och mönster. Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson är nöjd med omröstningen.

- I en tid där allt mer av våra liv förläggs på internet behövs det starka regler som skyddar våra grundläggande rättigheter även på nätet. Insamling av stordata kan få stora effekter på våra privatliv, och vi måste undvika situationer där profilering får diskriminerande effekter baserat på vad vi har sagt och gjort på internet, säger Max Andersson.

Stordata analyseras med hjälp av algoritmer och avancerad databehandlingsteknik och används inom företagsvärlden för att utveckla smarta tjänster, men även av myndigheter för till exempel vetenskaplig forskning eller brottsbekämpning. EU-parlamentets betänkande pekar på riskerna med stordata för bland annat integritet och uppgiftsskydd och betonar att all insamling av stordata måste följa EU:s dataskyddsregler samt etiska standarder.

- Det finns stor potential för tjänster baserade på stordata, men en förutsättning är att medborgarna känner att deras uppgifter används på rätt sätt. Utan medborgarnas tillit kommer utvecklingen inte vara möjlig, säger Max Andersson.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera