EU-parlamentet vill stärka kooperativ ekonomi

EU-parlamentet har idag beslutat att stärka den kooperativa och sociala ekonomin i Europa.
-
Ständigt större företag har på den inre marknaden skapat oligopol och ojämlika förhållanden mellan säljare och köpare och ensidig jakt på egennytta har skapat ohållbar ekonomi, ekologi och förstört sociala strukturer. Mot detta har kooperativ visat sig vara en positiv motkraft och vi måste ge dem chansen att växa, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Kooperativen är en viktig del av den europeiska ekonomin och en central drivkraft för lokal utveckling. I Europa finns 160 000 kooperativ där mer än en fjärdedel av alla européer deltar och skapar arbetstillfällen för 5,4 miljoner människor.

Under den europeiska finanskrisen har de kooperativa företagen och banker na visat sig vara stabila företag tack vare sin affärsmodell och de har haft färre konkurser och uppsägningar.

EU-parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla instrument som underlättar för anställda och användare att äga kooperativ. Det krävs en ny stadga för europeiska kooperativ. Parlamentet har som mål att arbetstagarinflytande ska bli en självklarhet i alla EU:s medlemsstater. Parlamentet kräver även att det startas ett öppet utbyte mellan medlemsländerna av goda exempel när det gäller social ekonomi. Medlemsstaterna uppmanas redogöra för hur de genom lagstiftning ska nå mål för en social och solidarisk ekonomi.

- Kommissionen har i åtta år lovat att underlätta för kooperativa företag, men har inte uppfyllt sina löften. Vi behöver en ekonomi som i ökad grad ser win-win lösningar där ekonomin baseras på ekologiskt och socialt hållbara aktiviteter, där affärstransaktioner på mer jämlika grunder ger fördelar för båda parter, säger Carl Schlyter.

För mer information:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén, pressekreterare 070 675 03 73

Prenumerera