”EU riskerar missa målet i Parisavtalet”

Idag godkände EU-parlamentet en överenskommelse med ministerrådet om hur mycket medlemsstaterna ska minska sina växthusgasutsläpp fram till 2030. Dagens beslut berör de sektorer som inte lyder under EU:s handel med utsläppsrätter.
Miljöpartiet i EU-parlamentet anser att ambitionen i dagens beslut är för låg.

– Beslutet ställer för låga krav på medlemsländerna att minska sina utsläpp. Det har vi inte råd med. Utsläppen måste ner nu, inte senare, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

EU:s målsättning är att minska utsläppen inom den icke-handlande sektorn med 30 %, vilket i sin tur är en del i strategin för att minska unionens totala utsläpp av växthusgaser med 40 % fram till 2030 – jämfört med 1990 års nivå. Något EU lovat göra i Parisavtalet.

– Det är bra att EU tar ett helhetsgrepp om klimatpolitiken. Men med dagens beslut finns det en risk att utsläppen inte minskar tillräckligt fort och att EU missar sitt åtagande i Parisavtalet, säger EU-parlamentariker Bodil Valero (MP).

– Tuffare och mer bindande utsläppsmål skulle skapa ett innovationstryck och leda investeringarna till satsningar som snabbar på omställningen till ett klimatsmart Europa, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP).

Parlamentet godkände också ett direktiv om hur markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, den så kallade LULUCF-sektorn, ska integreras i ramen för EU:s klimatpolitik från och med 2021. Skog är en mycket viktig uppsamlare av växthusgaser, en så kallad kolsänka. Beslut innebär att EU-länderna inte får minska sina kolsänkor. Däremot kan de länder som ökar sina kolsänkor använda det ”överskottet” för att täcka upp för andra sektorer, till en viss del.

– Det är bra att Sverige har flaggat för att man inte tänker använda sig av de flexibiliteter som finns i beslutet. Vi minskar inte utsläppen bara för att vi flyttar över utsläppsrätter från en sektor till en annan, säger EU-parlamentariker Max Andersson (MP).

Kontakt:

Alfons Röblom
Pressekreterare för Linnéa Engström
Miljöpartiet i Europaparlamentet
Tel. +358 40 769 36 36
alfons.roblom@europarl.europa.eu

Aleksandra Eriksson
Pressekreterare för Max Andersson och Bodil Valero
Miljöpartiet i Europaparlamentet
Tel. +32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

Henrik Ljung
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Miljöpartiet i Europaparlamentet
Tel. +46 73 8162528
jakop.dalunde-office@europarl.europa.eu

Prenumerera