"EU ska inte förvandlas till en militärallians"

EU-kommissionen lanserade i dag tre förslag om ökade EU-ambitioner på försvarsområdet. Miljöpartiets EU-parlamentariker och talesperson för de gröna i försvarsfrågor Bodil Valero, är skeptisk till förslagen som rör ett nytt diskussionsunderlag kring EU:s framtida försvar, en ny EU-fond för försvar och ett investeringsstöd till vapenindustrin.

- Vi vill inte att EU förvandlas till en militärallians. Däremot ser vi gärna att medlemsländerna ökar samarbetet kring de civila uppgifter som Lissabonfördraget redan slår fast, som att EU ska syssla med till exempel krisberedskap, konfliktförebyggande, medling och fredsinsatser, säger Bodil Valero.

- Det vore en farlig väg att militarisera EU-budgeten. Om medlemsländerna behöver mer pengar till sina försvarsbudgetar vore det bättre att de samarbetar mer kring utveckling och produktion av försvarsmateriel. Vi gröna ställer oss också negativa till förslaget om att skapa ett stödprogram till vapenindustrin i EU-budgeten. Vi vill inte ta pengar från viktiga civila utgiftsområden som exempelvis biståndet. Vapenindustrin behöver färre subventioner, inte fler, om vi ska komma bort från överkapacitet och korruption, säger Bodil Valero.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Prenumerera