"EU ska inte förvandlas till en militärallians"

EU-kommissionen lanserade i dag tre förslag  om ökade  EU-ambitioner på försvarsområdet. Miljöpartiets EU-parlamentariker och talesperson för de gröna i försvarsfrågor  Bodil Valero , är skeptisk till förslagen som rör ett nytt diskussionsunderlag kring EU:s framtida försvar, en ny EU-fond för försvar och ett investeringsstöd till vapenindustrin.

- Vi vill inte att EU förvandlas till en militärallians. Däremot ser vi gärna  att medlemsländerna ökar samarbetet kring de civila uppgifter som Lissabonfördraget redan slår fast , som  att EU ska syssla med till exempel krisberedskap, konfliktförebyggande, medling och fredsinsatser,  säger  Bodil Valero .

- Det vore en farlig väg att militarisera EU-budgeten. Om medlemsländerna behöver mer pengar till sina försvarsbudgetar vore det bättre att de samarbetar mer kring utveckling och produktion av försvarsmateriel.  Vi gröna ställer oss  också  negativa till förslaget om att skapa ett stödprogram till vapenindustrin  i EU-budgeten . Vi vill inte ta pengar från viktiga civila utgiftsområden som exempelvis biståndet. Vapenindustrin behöver  färre subventioner, inte fler, om vi ska komma bort från överkapacitet och korruption,  säger  Bodil Valero .

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Prenumerera