Europaparlamentet tar upp kampen mot anti-ziganismen

Europaparlamentet antog idag en rapport som manifesterar sambandet mellan EU:s sammanhållningsfonder och marginaliserade grupper. En majoritet av ledamöterna röstade för att EU ska se till att romerna inte diskrimineras i samband med  unionens så kallade sammanhållningspolitik.

- Europaparlamentet slår fast att anti-ziganism inte kan tolereras. I den rapport som antogs idag finns särskilda rekommendationer för en bättre, mer hållbar och målinriktad politik när det gäller stödet till marginaliserade grupper i EU, säger Bodil Valero, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. 

Avsikten är att säkerställa att de europeiska sammanhållningsfonderna används i arbetet mot diskriminering och marginalisering. Bodil Valero framhåller att Europaparlamentets betänkande är en klar signal till bl.a. Rumänien att inkludera dessa grupper så att de slipper ta de tuffa besluten att resa till andra länder för att tigga istället för att kunna försörja sig i sina hemländer.

- Europeiska fonder kan, om de utnyttjas rätt, utgöra ett starkt vapen i bekämpningen av fattigdom, arbetslöshet och isolering. Romerna måste konsulteras i anslutning till alla projekt som påverkar dem och det sätt på vilket projekten omsätts i praktiken, säger Valero.  

Europaparlamentet har uppmanat EU-kommissionen att vidta lagstiftningsåtgärder i enlighet med rekommendationerna i dagens rapport.

Romerna toppar statistiken över befolkningsgrupper nordeuropéer förhåller sig negativt till, framgår det av en nyligen publicerad undersökning.  (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/roma-gypsies-most-negatively-perceived-european-minority-group-survey-finds-a6740746.html

Carita Pettersson, Pressekreterare, + 32 472 764201

Prenumerera