Förbud mot illegalt avverkat timmer i EU - trots svenska regeringens motstånd

EU-parlamentet antog idag en kompromiss som förhandlats fram mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen som innebär att det blir olagligt att handla med illegalt avverkat timmer. -Den svenska regeringen var den enda som försökte stoppa förbudet, men som väl är lyckades man inte, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.-Förbudet mot försäljning av illegalt avverkat virke är ett stort internationellt genombrott som kommer att få genomslag från skogarna, där virket skövlas, ända till EU-marknaden där det säljs i färdig produktform, säger Satu Hassi från den Gröna gruppen som varit ansvarig rapportör.
Illegalt avverkat virke är ett omfattande problem och idag räknar man med att 20% av virket och träprodukterna på EU-marknaden är illegalt avverkade. För att kunna spåra varifrån virke kommer nu alla i produktionskedjan att bli tvungna att kunna redogöra för varifrån virket kommer. Detta har motarbetats av den svenska moderatstyrda regeringen.
-Regeringen har varit en megafon för skogsindustrin. Man kan undra vad man ska med en regering till när den aldrig gör något annat än att gå storföretagens ärenden, kommenterar Carl Schlyter. De lyckades inte stoppa förslaget, men däremot att försvaga det.
Det blir nu upp till medlemsländerna att införa sanktioner för de som bryter mot de nya reglerna.

För mer information: Carl Schlyter 070 238 25 15

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar