Fortsatt stopp för svensk snusexport

- Det är mycket glädjande att EU-parlamentets miljöutskott stod emot tobaksindustrins lobbyism och röstade för stora varningstexter och bilder på cigarettpaketen. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet sedan miljöutskottet idag röstat om EU:s nya tobakslagstiftning. Sveriges försök att få exportera snus tillbakavisades.

Miljöutskottet ställde sig bakom förslaget att 75 procent av fram- och baksida på tobakspaketen ska utgöras av varningstext och bild. Man röstade också för strikta regler för tillsatser i röktobak och förbud för gränsöverskridande försäljning på internet.

- Jag är glad att mentolcigaretter och extra smala cigaretter förbjuds, säger Carl Schlyter. Mentol minskar hostreflexen och smärtan och de cigaretterna har varit en inkörsport framförallt för unga kvinnor att börja röka.

Förbudet för Sverige att exportera snus består men EU kommer inte att bestämma vilka smaktillsatser som får finnas i snus utan det förblir en nationell svensk sak att reglera.

- Nu bör Sverige ta tillfället att ta en nationell diskussion om avarterna på snusmarknaden såsom godissnus och fruktsnus, som lockar in unga i nikotinberoende, menar Carl Schlyter.

Parlamentets miljöutskott förstärker EU-kommissionens förslag, genom att kräva att alla tillsatser i röktobak måste vara godkända på förhand enligt mycket strikta principer. Tillsatserna får inte göra tobaken mer attraktiv eller skadlig, eller öka beroendet.

- Enda smolket i glädjebägaren är att EU inte vågade följa Australiens exempel med standardiserade, neutrala paket som inte kan användas för marknadsföring, vilket hade minskat nyrekryteringen bland unga, säger Carl Schlyter.

700.000 dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i EU-länderna.

För mer information:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Prenumerera