Hemlighetsmakeri om handelsavtal ska motverkas

Idag avslutas den andra förhandlingrundan av det viktiga frihandelsavtalet mellan USA och EU bakom lyckta dörrar. För att motverka hemlighetsmakeriet startar Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter en blogg för att följa avtalet.

Idag avslutas den andra förhandlingsrundan i Bryssel av frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Avtalet kan, om det blir verklighet, komma att få stor påverkan på såväl Sverige som EU. Det kan bland annat hämma framtida möjligheter att stärka konsument- och miljöskydd genom att privata företag ges möjlighet att stämma stater på mångmiljardbelopp. Trots avtalets potentiellt enorma konsekvenser för grundläggande demokratiska värden, miljö och folkhälsa i EU och Sverige sker förhandlingarna bakom lyckta dörrar, utan insyn för vare sig allmänhet eller direkt folkvalda politiker i EU-parlamentet och Riksdagen. Inte ens regeringen har full insyn i förhandlingarna.

- Det är orimligt att USA kräver total slutenhet i en förhandling som handlar om företagens möjligheter att stämma stater för deras försök till miljöskydd, där upphovsrätten riskerar att ställas över personliga fri- och rättigheter och där känsliga frågor om djurskydd, patent, kultur och hantering av GMO-grödor behandlas, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

I ett försök att motverka detta och i så stor utsträckning som möjligt informera allmänheten om förhandlingarna och avtalets potentiella effekter startar Carl Schlyter idag en blogg, ttippen.se, där de senaste nyheterna om TTIP och allt som berör förhandlingarna kommer att publiceras. Ttippen.se är tänkt att fungera såväl som en informationskanal som ett verktyg för analys och dialog om avtalets konsekvenser.

Schlyter drev även ACTA-bloggen som bidrog till att stoppa ACTA-avtalet (Anti Counterfeiting Trade Agreement).

För mer information:
Carl Schlyter 070 238 25 15
Assistent Rikard Allvin
0737 44 87 62

Prenumerera