Jakop Dalunde (MP) om flygbeslut i EU: “Svensk flygskatt mycket viktig”

Idag har Europaparlamentet tagit beslut som har stor betydelse för hur mycket flyget ska få släppa ut. Den mer progressiva linjen vann, som innebär en stegvis minskning av taket för flygets utsläpp, högre andel auktionerade utsläppsrätter istället för gratis tilldelning och ett slutdatum 2020 för det undantag från EU:s handelssystem med utsläppsrätter som gällt för flyg till och från länder utanför EU.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet med ansvar för transportfrågor, gläds åt att frågan om flygets utsläpp inte lämnas helt oreglerat men menar ändå att åtgärderna är långt ifrån tillräckliga.

– Även om undantaget för flyg till och från länder utanför EU  i har fått ett slutdatum så innebär det att dessa flygresor fram till och med 2020 ligger utanför EU:s handelssystem för utsläppsrätter och vi vet inte hur ICAO:s system kommer se ut om och när det träder i kraft. Det visar hur viktigt det är med nationella flygskatter, säger Jakop Dalunde (MP).

Kommissionen ska senast mars 2020 utvärdera ICAO:s (Internationella civila luftfartsorganisationen) regler gällande genomförandet av överenskommelsen om ett globalt system för utsläppen från flygsektorn (CORSIA) genom klimatkompensation. Dessa regler förhandlas just nu och gäller bland annat vilken typ av klimatkompensation som får användas och hur rapportering av utsläpp ska göras.

– Det måste kosta att förstöra klimatet om vi ska kunna minska utsläppen och det måste naturligtvis även gälla resor till Thailand och New York. Den Svenska flygskatten är mycket viktig och jag är glad att regeringen står på sig i den frågan. Fler EU-länder behöver flygskatt, säger Jakop Dalunde (MP).

Kontakt:
Axel Sandin, pressekreterare, tel: +4672-858 39 85

Prenumerera