Jakop Dalunde (MP) positivt överraskad över beslut i EU:s energiutskott

Förutsättningarna för förnybar energi ser ut att förbättras i Europa. EU-parlamentets energiutskott har idag ställt sig bakom att EU ska ha en mer gemensam energipolitik. Förslaget, som går under namnet “Styrningssystem för Energiunionen”, stöds av de partier som vill påskynda omställningen till förnybar energi och motarbetas av de som värnar kolindustrins och kärnkraftens villkor.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, är överraskad över dagens beslut i utskottet.

– Vi har lyckats skapa en progressiv majoritet bakom Miljöpartiets linje om att EU mer kraftfullt ska styra energipolitiken i en grönare riktning. En tydligare styrning ger klimatmålen större tyngd och förbättrar förutsättningarna för förnybart på bekostnad av kol- och kärnkraft, säger Jakop Dalunde (MP).

– Jag är överraskad att det går igenom eftersom att de konservativa i parlamentet jobbat så hårt för att motverka detta. Det är en stor grupp men det här är ett bakslag för dem och särskilt moderaterna som lett de konservativas arbete i den här frågan, säger Jakop Dalunde (MP).

Frågan avgörs under EU-parlamentets session i Strasbourg i januari.

Kontakt:
Axel Sandin, pressekreterare, 072-858 39 85

Fakta - Styrningen av Energiunionen:

Kommissonen föreslår att styrningen av Energiunionen baseras på två pelare, strömlinjeformning av planering och rapportering på energi- och klimatområdet samt ett regelverk för en politisk process mellan medlemsstaterna och kommissionen. Förslaget syftar till att EU ska uppfylla målsättningarna i Energiunionen, särskilt 2030- målen för klimat- och energi.

Styrningen av Energiunionen ska även bidra till en effektiv rapportering och uppföljning av medlemsstaternas åtgärder för att nå Parisavtalets målsättningar. Kommissionens avsikt är också att uppnå bättre lagstiftning, minska den administrativa bördan samt skapa investeringssäkerhet och förutsägbarhet. Förordningen syftar även till att integrera styrningen av Energiunionen med Parisavtalets femåriga översynscykel med krav på övervakning och rapportering enligt FN:s klimatkonvention. Vissa delar av klimatrapporteringen föreslås ske liksom tidigare årligen.

(Från riksdagens fakta-PM om styrningen av Energiunionen)

Prenumerera

Media

Media