Kommissionen backar om radioaktivitet i livsmedel

Kommissionen ger besked om att man tar ett nytt beslut om radioaktivitet i livsmedel från Japan redan nästa vecka. Skönt att de tar sitt förnuft till fånga, kommenterar Carl Schlyter, Miljöpartiet de Gröna.


-Jag är mycket glad att de nu tar sitt förnuft tillfånga och inte använder EU som avstjälpningsplats för kontaminerad mat, som varken Japan eller USA accepterar att låta sina medborgare äta. Vår kritik har haft effekt, säger Carl Schlyter.

För mer infomation: Carl Schlyter 070 238 25 15

Fakta: Kommissionen har antagit en ambitiös tidsplan för att ändra beslutet som nu har meddelats miljöutskottets ordförande.
Fredag 8 april: Expertkommittén( Standing Commitee on the Food Chain and Animal Health) fattar beslut.
Måndag 11 april: EU-kommissionen fattar beslut Tisdag 12 april: Beslutet publiceras

Kommission beslutade 25/3 om att använda en gammal lag från 1987 för att införa tillfälliga gränsvärden för olika radioaktiva isotoper under tre månader, på mat importerad från drabbade delar av Japan. Dessa värden bygger på gränsvärden som kritiseras av bl a de Gröna.
EU:s import av mat från Japan uppgick 2010 till ett värde av 29M€ för fisk samt 187 M€ för övriga livsmedel.

Taggar:

Prenumerera