Max Andersson (MP): Lägg korten på bordet i EU:s arbete mot skatteflykt, Magdalena Andersson!

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson kräver att EU:s finansministrar går med på större insyn i deras arbete mot skatteflykt. 

Detta efter att läckta dokument visar hur reglerna för vilka länder som ska räknas som skatteparadis av EU har vattnats ned under
förhandlingarna i Rådets uppförandekodgrupp, som förbereder finansministrarnas slutsatser. 

- I skydd av lyckta dörrar har reglerna satts så att länder med nära band till EU inte ska hamna på skamlistan, säger Max Andersson.

Många länder som ändå uppfyller de lågt satta kriterierna har istället satts på en grå lista, mot löfte om att de ska ändra sin lagstiftning så att den är förenlig med EU:s krav.

 - Det räcker inte med att finansministern säger att vissa skatteparadis har lovat att bättra sig. Det borde vara ett minimikrav att offentligöra det som skatteparadisen lovat innan man lyfter dem från den svarta listan, säger Max Andersson.

- Jag vill att Magdalena Andersson och de andra finansministrarna i EU lägger alla korten på bordet. Det är orimligt att EU:s arbete mot skatteflykt omgärdas av så mycket hemlighetsmakeri.

Den 23 januari 2018 beslutade finansministrarna dessutom att ta bort åtta länder från den svarta listan och flytta dem till den grå listan.

- Hela processen är ogenomtränglig och det finns stora frågetecken kring varför vissa länder inte svartlistats som skatteparadis. Många frågar sig till exempel varför brittiska kronkolonier har lyckats klara sig undan. 

Vissa EU-länder har sett till att skydda skatteparadis till vilka de har nära band.

Bakgrund:

Den 5 december 2017 antog finansministrarna en svart lista över skatteparadis, innehållande bara 17 länder.

Den 23 januari 2018 beslutade finansministrarna dessutom att ta bort åtta länder från den svarta listan och flytta dem till den grå listan.

Europaparlamentet diskuterar rådets beslut att korta listan på onsdag 28 februari.

***

Aleksandra Eriksson

Pressekreterare

Miljöpartiet i Europaparlamentet

+32 484 50 69 24

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

www.mp.se/eu

Prenumerera