Max Andersson (MP): Snart lättare för synskadade att få tillgång till böcker

EU-parlamentets rättsliga utskott röstade i dag med bred majoritet ja till EU-parlamentariker Max Anderssons (MP) förslag om att göra det lättare för blinda och synskadade att få tillgång till böcker i ett lämpligt format. De två betänkandena handlar om hur länderna i EU ska genomföra Marrakeshfördraget, som ger undantag i upphovsrätten för böcker för personer med synnedsättning.

− Jag är glad över att utskottet ställde sig bakom min linje för att stärka blindas och synskadades rättigheter. Marrakeshfördraget har potentialen att förbättra livet för miljoner människor, både inom och utanför EU, säger Max Andersson.

Marrakeshfördraget är skapat av FN-organet WIPO och gör det lagligt att dela verk mellan olika länder och mellan synskadades organisationer och bibliotek världen över. Fördraget har redan trätt i kraft i stora delar av världen, men i EU har processen bromsats av vissa medlemsländer.

Inför dagens omröstning i det rättsliga utskottet har förlagsindustrin lobbat hårt för att vattna ur betänkandet som EU-parlamentarikerna röstade om. Speciellt den tyska förlagsindustrin har drivit på för att bibliotek och synskadades föreningar ska bli tvungna att betala extra för att göra om en bok till ett format för synskadade. De förslagen fick inte stöd i utskottet.

− Om förlagsindustrins linje hade gått igenom hade det ställt till stora besvär för bibliotek och synskadades föreningar att kunna använda de nya rättigheter de får med fördraget. Nu kan vi istället fortsätta med att genomföra fördraget i EU så att synskadade kan få bättre tillgång till böcker, säger Max Andersson.

Efter dagens omröstning i det rättsliga utskottet ska frågan vidare till parlamentets plenum och därefter till förhandlingar med medlemsländerna i rådet. Förhoppningen är att parlamentet och rådet kan enas så snart som möjligt, i bästa fall före sommaren.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera