Max Andersson (MP): Stäng svängdörren till fossilindustrin!

Under en presskonferens i Bonn, där FN:s klimatförhandlingar pågår, släpper gröna gruppen i EU-parlamentet idag en rapport som visar att det är vanligt att europeiska politiker och politiska sakkunniga tar svängdörren till jobb i fossilindustrin.

 

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson kommenterar: 

 

— Vi ser att fossilindustrin medvetet rekryterar politiker och sakkunniga som tidigare reglerat inom energisektorn som en strategi för att köpa sig inflytande och påverkansmöjligheter. Det är oroväckande när linjerna mellan den politiska och ekonomiska makten på detta vis suddas ut.

 

Rapporten visar att i många länder saknas lagstiftning som förhindrar politiker som arbetat på miljöområdet att gå direkt till fossilindustrin, och även när sådan lagstiftning finns är den ofta tandlös.

 

Max Andersson är på plats i Bonn för att delta i samtal om hur intressekonflikter vid FN:s klimatförhandlingar ska lösas. Han vill att EU stödjer arbetet med att ta fram riktlinjer mot intressekonflikter på FN:s klimatförhandlingar.

 

— Det är orimligt att det inte finns någon typ av brandvägg mellan fossilindustrin och klimatpolitiken. Starka ekonomiska intressen tjänar på att fortsätta smutsa ned vår planet. Därför behöver vi införa regleringar av intressekonflikter också på FN:s klimatförhandlingar.  

 

Bakgrund:

Rapporten finns att ladda ned på: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/3d2ec57d6d6aa101bab92f4396c12198.pdf

 

Länk till presskonferensen: https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de/upcoming

 

Ett 70-tal länder från det globala syd, som tillsammans står för mer än hälften av världens befolkning, har sedan 2016 krävt en policy mot intressekonflikter inom FN:s klimatförhandlingar. De menar att oljebolag har ett oproportionerligt stort inflytande över förhandlingarna och gör det mycket svårare att enas om de konkreta åtgärder som behövs för att uppfylla Parismålen.

 

EU, representerat av EU-kommissionen, har dock snarast motarbetat försöken att ta fram regler och riktlinjer mot intressekonflikter. Detta trots att EU-parlamentet 2017 ställde sig bakom ett yrkande av Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson, som betonar vikten av att komma tillrätta med intressekonflikter inom FN:s klimatförhandlingar. 

 

Inför veckans förhandlingar i Bonn har 88 EU-parlamentariker skicket ett öppet brev till EU-kommissionen där de uppmanar EU till att visa klimatledarskap och ta itu med intressekonflikter på klimatförhandlingarna. (http://maxandersson.eu/oppet-brev-till-eu-kommissionen-om-klimatledarskap/ )

***

 

Aleksandra Eriksson

 

Pressekreterare

 

Miljöpartiet i Europaparlamentet

 

+32 484 50 69 24

 

Aleksandra.Eriksson@europarl.europa.eu

 

www.mp.se/eu

 

Prenumerera