MP beklagar att USA får fria händer med dina flygdata

EU-parlamentet röstade idag för att godkänna avtalet mellan USA och EU om överföringring av passagerardata.
– Det är mycket beklagligt och bidrar till ett övervakningssamhälle som kan drabba oskyldiga människor, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Ingen har kunnat visa att denna datalagring har någon effekt för att förhindra brott.

Passenger Name Record (PNR) samlas in av flygbolagen och innehåller allt från passnummer och kreditkortsnummer till uppgifter om bagage och ressällskap. Uppgifterna ska lagras i 15 år.

Parlamentet har vid två tillfällen ställt krav om vad som bör uppfyllas för att godkänna avtalet. Det handlar bl a om kortare lagringstid av data, att USA inte ska lämna ut uppgifter till tredje land och att PNR-data bara ska användas vid fall av allvarlig organiserad brottslighet och terrorism.

Men inga av parlamentets krav har uppfyllts. En oberoende utredning som beställts av parlamentets gröna grupp drar slutsatsen att PNR-avtalet inte är i linje med europeisk dataskyddsstandard.

– Det är naturligtvis legitimt att bekämpa allvarlig gränsöverskridande brottslighet, men inte genom massövervakning, som man inte ens vet om den gör någon nytta, säger Carl Schlyter. Åtgärder för att förhindra terrorism utvärderas inte så att man vet om de är rimliga och kostnadseffektiva och man ser heller inte till den sammanlagda effekten av de åtgärder som genomförs.

EU-parlamentets gröna grupp krävde förbud mot samkörning av data och automatiserad analys, men fick inte gehör för kravet.
-Samkör man enorma datamängder hittar man statistiskt sett alltid samband och oskyldiga pekas ut, säger Carl Schlyter.
De konservativa i parlamentet kunde få igenom avtalet på grund av att de socialdemokratiska och liberala grupperna var splittrade i frågan.

För mer information:

Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén, pressekreterare 070 675 03 73

 

 

Prenumerera