Nordsjöplanen tillåter fortsatt överfiske

– Vi skulle kunna stoppa överfisket i Nordsjön redan i morgon om medlemsstaterna följde vetenskapliga råd och lät bli att sätta för höga kvoter. Men det gör de inte. Så kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) den så kallade Nordsjöplanen som EU-parlamentet antog idag.

Nordsjöplanen är en förvaltningsplan för fisk som lever nära botten i Nordsjön. Idag antog EU-parlamentet slutligen resultatet av förhandlingarna mellan parlamentet och ministerrådet.

- Det förvånar mig att parlamentets förhandlare från socialistgruppen lade sig platt och lät rådet hacka åt sig alltför stora kvoter. Som grön politiker kan jag aldrig acceptera ohållbart fiske. Bestånden måste få en chans att hämta sig och bli rikliga, säger Linnéa Engström som är vice ordförande i EU-parlamentets fiskeriutskott.

Förvaltningsplanerna är tänkta att försäkra att fiskebestånd hålls på rikliga nivåer, och se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra negativ utveckling inom fisket. Målet är att fiskebestånden i Nordsjön ska ha återhämtat sig fram till 2020.

– Men den nya Nordsjöplanen tillåter fortfarande EU:s fiskeministrar att sätta kvoter som är alltför höga för vissa väldigt viktiga bestånd som torsk, kolja, rödspätta, tunga, nordhavsräka och havskräfta, säger Linnéa Engström (MP).

Dock är Linnéa Engström nöjd med att texter om fritidsfisket kom med i lagstiftningen.

– Vi är nöjda med att vårt förslag om att inkludera fritidsfisket äntligen har gått igenom. Resten av planen lämnar dock alltför stort utrymme för tolkningar som skadar våra fiskebestånd och fiskesamhällen, säger Linnéa Engström.

Pressekreterare Alfons Röblom + 358 40 769 36 36

alfons.roblom@europarl.europa.eu

Prenumerera