Skärpning av EU:s klimatpolitik

Systemet för handeln med utsläppsrätter i EU skärps för att minska klimatutsläppen i snabbare takt. Det står klart efter dagens omröstning i EU-parlamentet i Strasbourg då förlaget om att reformera EU:s utsläppshandel godkändes. Reformen innebär utsläppsminskningar på uppemot tre miljarder ton till 2030.

Under reformförhandlingarna har Miljöpartiet och den svenska regeringen lett en progressiv koalition av medlemsländer som drivit på för en ökad ambition. Målet har varit att överflödet av utsläppsrätter ska försvinna från marknaden. Förslaget, som har gått under namnet “the Swedish proposal”, är det som idag klubbades av EU-parlamentet. Det betyder att stora delar av det överskott av utsläppsrätter som idag finns tillgängliga på marknaden försvinner.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, har länge velat reformera utsläppshandeln i en progressiv riktning.

– EU:s utsläppshandel har länge varit dysfunktionellt pga det stora överskottet av utsläppsrätter. Men tack vare svenskt ledarskap sker det nu äntligen en reform som åtgärdar de värsta bristerna i systemet, säger Jakop Dalunde (MP)

–  Men även om detta är ett bra steg i rätt riktning, så kommer det krävas ytterligare åtgärder för att EU ska leverera på vad vi lovade i klimatavtalet från Paris. Det krävs handling nu, klimatet kan inte vänta, säger Jakop Dalunde (MP)

EU:s utsläppshandelssystem anses av många vara unionens enskilt viktigaste verktyg för minskad klimatpåverkan och omfattar 45 procent av EU:s utsläpp.

Kontakt:
Axel Sandin, pressekreterare, +46 72-858 39 85, axel.sandin@mp.se

Prenumerera