Svenska och tyska gröna kräver helomvändning av Vattenfall

Carl Schlyter och Reinhard Bütikofer, gröna eu-parlamentariker från Sverige respektive Tyskland, kommenterar näringsminister Maud Olofssons kritik av Vattenfalls satsningar på kolkraft. Kritiken måste nu få praktiska konsekvenser i form av konkreta åtgärder, något regeringen hittills försummat.


- Den svenska regeringen måste ändra ägardirektiven till Vattenfall så att ytterligare investeringar i kolkraft och kärnkraft stoppas, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Bolaget bör få direktiv som föreskriver årligt stigande investeringar i förnybar energi . -Vattenfall bör på sikt omvandlas till ett Allmänintressebolag (Public Interest Company), där överskotten återinvesteras för att påskynda avvecklingen av fossil energi och där miljökompetens, konsumenter och människor berörda av företagets verksamhet finns företrädda i styrelsen, säger Carl Schlyter.
Reinhard Bütikofer, EU-parlamentariker och f d språkrör för Die Grünen betonar de gemensamma krav som de gröna i Tyskland och Sverige ställer på Vattenfall och den svenska regeringen: Tydliga mål om årliga utsläppsminskningar, avbryt alla planer för ytterligare exploatering av kolgruvor, upprätta en handlingsplan för hur kolkraften i Tyskland och Polen kan ersättas med energieffektivisering och förnybar energi. -Vi gröna kräver dessutom att Vattenfalls styrelse kompletteras med miljökompetens och att ett extra årsmöte inkallas för att stadfästa de nya riktlinjerna för företaget, säger Carl Schlyter och Reinhard Bütikofer.

För mer information: Carl Schlyter 070 238 25 15 Marita Pahlén, pressekreterare 070 67 50 373

Prenumerera

Dokument & länkar