Upprepa inte Bush misstag - återstarta inte "kriget mot terrorismen"

I efterdyningarna av de senaste terrorattackerna i Paris tog Europaparlamentet i dag ställning till hur EU:s gemensamma assistansklausul (artikel 42.7) ska tolkas. Parlamentet röstade för en tolkning som gör gällande att militära interventioner är ett bra svar på terroristattacker. Miljöpartiets Europaparlamentariker Bodil Valero är besviken på resultatet i plenum.

Efter attackerna i Paris i november förra året åberopades assistansklausulen för första gången när Frankrikes president François Hollande kallade attackerna för en krigshandling. Assistansklausulen är egentligen tänkt att aktiveras om ett EU-land attackeras av en annan stat. Hollande använde artikeln för att samla stöd från övriga EU-länder för att bomba Daesh (IS) i Syrien och Irak.

- Attackerna i Paris genomfördes av franska och belgiska medborgare, inte av en annan stat. Då hjälper det inte att bomba i Syrien och Irak. Risken är dessutom stor att civila drabbas och att man bara göder rekryteringen till Daesh. Det är oroande att EU upprepar George W Bush misstag och återstartar ”kriget mot terrorismen”, säger Bodil Valero.

I EU-fördraget finns förutom assistansklausulen även en solidaritetsklausul (artikel 222). Enligt Bodil Valero hade det varit naturligare om Frankrike hade åberopat den klausulen.

- Solidaritetsklausulen är specifikt utformad som svar på bland annat terrorattacker. Det handlar om att öka polisiärt och juridiskt samarbete, satsa på civilt försvar och förebyggande åtgärder. Vi måste stoppa radikaliseringen av dessa EU-medborgare, säger Bodil Valero.

Madeleine Nygrund, Pressekreterare, +32 470 037 447

Taggar:

Prenumerera