Utsläppsrätter dras bort från marknaden

EU-parlamentet har idag ställt sig bakom att dra tillbaka 900 miljoner ton utsläppsrätter av koldioxid från marknaden.

- Det är bra och ett sätt att rädda systemet tillfälligt, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Men det behövs genomgripande reformer för att få ETS-systermet att fungera.

Utsläppsrätterna är idag så billiga – 4 Euro per ton koldioxid – att de helt tappat sin funktion att styra industrins investeringar mot lägre koldioxidutsläpp. Det finns ett stort överskott av utsläppsrätter och de har delats ut gratis till industri och energibolag. Därför har EU-kommissionen föreslagit att 900 miljoner utsläppsrätter tillfälligt ska dras tillbaka för att priset ska öka.

- Vid dagens omröstning fick vi bort kravet på att pengar för 2/3 av de tillbakadragna utsläppsrätterna skulle gå tillbaka till industrin. Det var ett bisarrt förslag, inte minst eftersom industrin fått stora delar av sin tilldelning av utsläppsrätter gratis, säger Carl Schlyter.

De gröna i EU-parlamentet föreslår en permanent minskning av utsläppsrätterna med minst 1, 4 miljarder före detta års utgång.

- Det som verkligen behövs är en genomgripande reform av systemet för handel med utsläppsrätter, eller ännu hellre en koldioxidskatt, säger Carl Schlyter.

För mer information

Carl Schlyter 070 238 25 15

Prenumerera