Bättre Slussen fortfarande möjlig

Den moderatledda alliansen har klubbat igenom sitt förslag för den nya Slussen i stadsbyggnadsnämnden utan stöd från Miljöpartiet. Men de har fortfarande chansen att ta till sig av våra förslag för en förbättrad och mer hållbar Slussen. Den nya Slussen måste planeras för mindre biltrafik och kulturverksamheter måste få mer utrymme. Moderaterna säger sig vara beredda att gå med på det, men för att det ska bli mer än löften måste det skrivas in i detaljplanen.

– Det är positivt att alliansen till viss del har tagit till sig av vår kritik, men det är förvånande att de inte vill göra ändringarna i detaljplanen. Bilbrons bredd och vilka ytor som reserveras för kulturverksamhet regleras av detaljplanen och jag tror inte att våra medlemmar kan acceptera ett allmänt löfte utan garantier, Emilia Hagberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

– Det är märkligt att Sten Nordin inte är mer angelägen att få till en bred uppgörelse i en så för stockholmarna viktig fråga. Vi är beredda att ta det ansvaret och kan konstatera att ingenting är klart förrän det är klubbat i kommunfullmäktige, säger Emilia Hagberg (MP).

Att skriva in förändringar i detaljplanen skulle försena beslutet, men inte alls så mycket som alliansen påstår. Ett nytt förslag med en ny detaljplan kan tas innan sommaren.

– Det är beklagligt att det är viktigare för moderaterna att hasta fram beslutet och fatta beslut idag än att göra de förbättringar som krävs, säger Mats Lindqvist (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Miljöpartiets huvudpunkter i Slussendiskussionen:

  • Minska bilbrons bredd med ett bilkörfält i vardera riktning
  • Garantera kulturverksamheter i den stora glasbyggnaden
  • God tillgänglighet
  • Hänsyn ska tas till höjda vattennivåer i både Mälaren och Saltsjön orsakade av klimatförändringarna
  • Tillgodose Stadsmuseets behov av utökade lokaler
  • Ett gestaltningsprogram ska tas fram för bilbron
  • Planera för bostäder om problemet med industribuller löses
  • En plats som inte domineras av en stor galleria

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar